monitoring vozidiel ccs Carnet

Systém sledovania vozidiel Carnet je vhodný tak pre firmu s niekoľkými vozidlami, ako na riadenie flotily so stovkami osobných aj úžitkových vozidiel, strojov a zariadení.

TEMP

Zjednodušte firemnú administratívu

Systém umožňuje automatické vedenie knihy jázd, spracovanie cestovných príkazov vrátane medzinárodných a zjednodušenie administratívy.

Prezrite si demo systému Carnet


TEMP

Využívajte vozový park efektívne

Monitoring vozidiel CCS Carnet Vám poskytne kompletné informácie o prevádzkových veličinách a činnosti obsluhy stroja. Tak dokážete lepšie plánovať výkony, využívať techniku a optimalizovať procesy nasadzovania techniky do budúcej prevádzky.


TEMP

Majte prehľad o správaní vodičov, strojov a zariadení

Porovnaním vodičov medzi sebou či vyhodnotením ich štýlu jazdy formou hodnotenia odchýlky od normovanej spotreby upozorňuje systém sledovania vozidiel CCS Carnet na neekonomické správanie. Vďaka efektívnej kontrole ušetrí firma taktiež na nákladoch údržby a opotrebovaní vozidla.


TEMP

Sledujte údaje o čerpaní pohonných hmôt

Vďaka evidencii čerpania pohonných hmôt CCS kartou (či inou tankovacou kartou) je jednoduché porovnať skutočne natankované množstvo s množstvom, ktoré pribudlo v nádrži, a vyhodnotiť odchýlky.

Zabezpečenie majetku

Monitoring vozidiel CCS Carnet dokáže vďaka vlastnej technológii monitorovať pohyby vozidla, ďalej otváranie dverí, nákladového priestoru a ďalšie parametre. Jednotlivým vozidlám je taktiež možné nastaviť povolenú oblasť pôsobnosti a v prípade potreby ide systém napojiť na Pult centrálnej ochrany. Samozrejme je možné všetky stavy sledovať a získať okamžite info pomocou SMS.